Windplan Groen

Flevopolder

Totaal +/- 6.500 ton wapeningsstaal

Windplan Groen is één van de vier geplande windenergieprojecten in de Zuidelijke en Oostelijke Flevopolder. Windplan Groen vormt met 90 windturbines en een geschat opgesteld vermogen van 500 Megawatt, een substantiële bijdrage aan de nationale doelstelling. Het windpark gaat circa 1,9 miljard kilowattuur (kWh) per jaar produceren. Het windpark is in productie en opgesteld vermogen het grootste windpark op land in Nederland. Dogan Betonstaal heeft hier de wapening geleverd en verwerkt voor in totaal 60 turbines.