Energie eiland

Prinses Elisabeth Eiland – Belgie

Totaal +/- nb ton wapeningsstaal

Het toekomstige energie-eiland in de Noordzee. 

Het Prinses Elisabeth Eiland is een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Noordzee. Het verbindt de nieuwe windmolenparken op zee met het vasteland en het zal nieuwe stroomhandel met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken mogelijk maken. Het eiland komt zowat 45 kilometer buiten de Belgische kust te liggen. Boven de waterlijn zal het ongeveer 12 hectare, oftewel 24 voetbalvelden, groot zijn.

Nieuwsberichten: