Comol5 RijnlandRoute

Zuid-Holland

Totaal +/- 20.000 ton wapeningsstaal
Comol5 heeft in opdracht van de provincie Zuid-Holland het eerste deel van de RijnlandRoute aangelegd. Dit deel omvatte de aanleg van de nieuwe N434 tussen de A44 en de A4 bij Leiden, met een geboorde tunnel onder Voorschoten, diverse onderdoorgangen, fly-overs en aanpassingen aan de A4 en de A44. Hier heeft Dogan Betonstaal i.c.m. bouwpartners het vlechtwerk verzorgd.